Jan van Hombergh

4. Jan van Hombergh (1861-1895)

Jan van Hombergh was tussen 6 april 1861 en 26 juni 1895 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Johannes van Hombergh is geboren in Nuenen op 31 oktober 1814 en is overleden in Nuenen op 26 juni 1895.
Hij woonde in de buurtschap Opwetten en was landbouwer van beroep. Van Hombergh was lid van de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten van 1851 tot 1861. Bij Koninklijk Besluit van 6 april 1861 werd hij benoemd tot burgemeester. Hij bleef dat tot zijn overlijden in 1895. Tijdens het burgemeesterschap van Van Hombergh werd het gemeentehuis aan de Berg gerealiseerd, waarvan de aanbesteding plaats vond in 1873. Zijn naam staat met die van de wethouders Willem van de Laar en Jan Valks en het (voormalige) gemeentewapen in de gevelsteen die boven de dakrand is ingemetseld. Op 6 april 1886 vierde Jan van Hombergh zijn 25-jarig burgemeesterschap, waarvoor een speciaal comité een groots dorpsfeest had georganiseerd. Er werd een optocht gehouden, er werden volksvermakelijkheden georganiseerd en er waren muziekuitvoeringen door de pas opgerichte muziekkorpsen fanfare De Vooruitgang (Nuenen) en harmonie Oefening en Volharding (Eeneind) en het zanggezelschap Euphonia uit Nederwetten met een speciaal voor deze gelegenheid geschreven muziekstuk. In 1862 werd Van Hombergh ingeschreven als lid van het Sint-Annagilde Nuenen-dorp.

Jan van Hombergh is met zijn 34-jarig burgemeesterschap de langst zittende burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Naar hem is de Van Homberghgaarde vernoemd. Deze straatnaam is door burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. vastgesteld bij besluit van 21 februari 1989.

Jan van Hombergh is de vierde burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Jan de Vries.