Jan de Vries

3. Jan de Vries (1850-1860)

Jan de Vries was tussen 1850 en 1860 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Johannes [Jan] de Vries, geboren te Gerwen op 16 februari 1798 en overleden te Nuenen op 1 oktober 1860.
Hij woont tot omstreeks 1850 in Gerwen in de buurtschap Laar en verhuist daarna naar Nuenen. Aanvankelijk is De Vries timmerman van beroep. Later wordt hij ook vermeld als herbergier, winkelier en landbouwer. Al op jeugdige leeftijd moet Jan de Vries tot kerkmeester te Gerwen zijn benoemd. Hij blijft dat tot 1848. Ook zijn politieke loopbaan is al vroeg begonnen. In 1819 wordt hij genoemd als gecommitteerd lid van het gemeentebestuur van Nuenen-Gerwen. In 1825 wordt hij herbenoemd als lid van de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en in 1844 wordt hij benoemd tot wethouder. Jan de Vries wordt in 1850 benoemd tot burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bij Koninklijk Besluit van 4 oktober 1852 wordt De Vries tevens benoemd tot gemeentesecretaris. Hij is ook lid van het college van toezicht over het Huis van Bewaring in Helmond. Jan de Vries blijft burgemeester-secretaris van Nuenen, Gerwen en Nederwetten tot zijn overlijden op 1 oktober 1860.

Naar hem is de Jan de Vrieslaan in Gerwen vernoemd. De straatnaam is door burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. vastgesteld bij besluit van 10 april 1984.
Jan de Vries is de derde burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Arnoldus Vogels.

Er is geen foto van hem bekend, wel is er zijn handtekening.