Jan Smits van Oyen sr

7. Jan Smits van Oyen sr (1921-1931)

Jhr. mr. Jan Smits van Oyen sr. was tussen 1921 en 1931 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Jhr.mr. Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen, heer van Eckart en Oyen, geboren te Eindhoven op 28 juni 1888 en overleden te Brussel op 10 juni 1978, was burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten van 1921 tot 1931.

Na zijn rechtenstudie werd Smits van Oyen in 1919 benoemd tot burgemeester van Bennebroek (N.H.). Hij bleef dat slechts twee jaar want in 1921 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In 1931 diende Smits van Oyen zijn ontslag in als burgemeester omdat hij was gekozen als lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Tijdens zijn burgemeesterschap werd Smits van Oyen in 1923 gekozen als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij was vervolgens tussen 1931 en 1958 lid van Gedeputeerde Staten. Van 4 oktober 1944 tot 1 november 1946 was hij tevens waarnemend Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant. Jan Smits van Oyen was voorzitter van de Boerenbond Nuenen-Gerwen-Nederwetten van 1921 tot 1935. Ook was hij kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina. Hij had tientallen nevenfuncties, waaronder bestuurslid en later voorzitter van de KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club), curator Rijksuniversiteit te Utrecht (1949-1955), lid bestuur Landbouwhogeschool te Wageningen en bestuursfuncties bij de PNEM (Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maatschappij) en de Budelse zinkfabriek.

Jan Smits van Oyen bracht zijn jeugd op landgoed Eckart in Woensel door. Ook na zijn huwelijk met jonkvrouwe Marguerita Michiels van Kessenich bewoonde hij het kasteel. Zowel tijdens zijn korte burgemeestersperiode in Bennebroek als tijdens zijn gehele burgemeestersperiode in Nuenen c.a. woonde Smits van Oyen op kasteel Eckart in Woensel, dus steeds buiten de gemeente waarvan hij burgemeester was. Dat was in principe niet toegestaan. De Kroon moest daarvoor apart toestemming verlenen. Smits van Oyen kocht, nadat hij als burgemeester van Nuenen c.a. ontslag had genomen, aan de overkant van de Dommel, op Nuenens grondgebied, het landgoed Soeterbeek aan. Zijn zoon, jhr.mr. Jan Smits van Oyen jr., was burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten van 1963 tot zijn overlijden in 1977.

Jan Smits van Oyen sr. is de 7e burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Jan van Kemenade.