Jan van Kemenade

6. Jan van Kemenade (1911-1921)

Jan van Kemenade was tussen 20 juni 1911 en 1 augustus 1921 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Johannes Gerardus van Kemenade is geboren in Gestel op 27 juni 1861 en is overleden in Vught op 2 april 1924. Van Kemenade is van 1890 tot 1906 hoofd van de lagere school in Gerwen. Hij heeft daar als bijnaam ‘de Schoefel’. De lagere school in Gerwen telt in 1899 totaal 21 leerlingen. Van Kemenade is schoolhoofd en tevens de enige onderwijzer. In 1906 wordt hij benoemd tot hoofd van de lagere school in Lieshout. Bij Koninklijk Besluit van 20 juni 1911 volgt zijn benoeming tot burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In Gerwen woont Van Kemenade aan de Gerwenseweg (nu nummer 16) en als burgemeester gaat hij in Nuenen in de Kerkstraat (nu nummers 2-4-6) wonen. Van Kemenade blijft burgemeester tot aan zijn eervol ontslag op 1 augustus 1921. Hij is een liefhebber van de geschiedenis van de gemeente en de regio. Zo begint hij in 1912 met een herordening van het gemeentearchief. Op de zolder van het gemeentehuis komt onder andere de verloren gewaande uitgiftebrief van hertog Jan II van Brabant van 4 december 1300 tevoorschijn. In die brief verleent Jan II de gemeenterechten aan de inwoners van Nuenen-Ger- wen en in feite is op die datum de basis gelegd voor de gemeente Nuenen-Gerwen.

Op het bidprentje van Van Kemenade is te lezen: “Hij zat voor in de vergadering des volks, en men luisterde gaarne naar de woorden van zijnen mond….”.

Naar hem is de Van Kemenadelaan in Gerwen genoemd. Deze straatnaam is door de raad van de gemeente Nuenen c.a. vastgesteld bij besluit van 28 oktober 1982 met de ondertekst: schoolhoofd te Gerwen 1890-1906 – burgemeester van Nuenen c.a., 1911-1921

Jan van Kemenade is de zesde burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Jacobus van Luijtelaar.