Arnoldus Vogels (1844-1850)

2. Arnoldus Vogels (1844-1850)

Arnoldus Vogels was tussen 1844 en 1850 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Hij is de tweede, hij volgt Nuenens eerste burgemeester Jan van Hoven op, en naar hem is de Vogelsgaarde genoemd. Omdat van hem is geen foto bekend is, plaatsen we zijn handtekening.
Arnoldus [Nol] Vogels, geboren in Nuenen op 17 juni 1777 en overleden in Nuenen op 2 mei 1853. Vogels is fabrikeur ofwel linnenfabrikant. Arnoldus heeft samen met zijn broer Lucas een linnenfabriek. De familie Vogels bezit nogal wat gronden in Nuenen die aan boeren worden verpacht. Tussen 1811 en 1814 is Arnoldus Vogels lid van de gemeenteraad van Nuenen-Gerwen. Hij is ook lid van het kerkbestuur van de Heilige-Clemensparochie. Vanaf 1825 is Vogels lid van de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en tevens wethouder. Hij blijft dat tot 1844 als hij wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten als opvolger van de (protestantse) burgemeester Jan van Hoven.

Als we de toenmalige pastoor Wilhelmus van Lent mogen geloven, kan de benoeming van Nol Vogels tot burgemeester op de volledige steun van alle Nuenense katholieken rekenen. In zijn memoriaal schrijft Van Lent: “tot groot genoegen der catholijken van Nunen is de heer Joannes van Hoven een protestant als burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten ontzet en den 16 februari is de heer Arnoldus Vogels tot genoegen van alle ingezetenen in deszelfs plaats benoemd.” Arnoldus (Nol) Vogels zal tot 1850 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten blijven.
Naar hem is de Vogelsgaarde vernoemd. De straatnaam is door burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. vastgesteld bij besluit van 21 februari 1989.
Arnoldus Vogels is de tweede burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Jan van Hoven.