Arnoldus Vogels (1844-1850)

1. Jan van Hoven (1821-1843)

Jan van Hoven is de eerste burgemeester van de per 1 januari 1821 gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Johannes van Hoven, geboren in Nuenen op 22 maart 1771 en overleden in Nuenen op 17 januari 1847. Jan van Hoven is door zijn moeder, de erfsecretaris Anna den Besten, in 1791 aangesteld als secretaris-stokhouder van Nuenen, Gerwen, Boord en Opwetten, als opvolger van haar overleden broer Adrianus den Besten. Van Hoven wordt in 1798 enige maanden geschorst door het gewestelijk bestuur. Dat gebeurt na de instelling van de Bataafse republiek als de oude bestuursorganen in nieuwe worden omgezet. In 1813 wordt Jan van Hoven door Provinciale Staten benoemd tot burgemeester tevens gemeentesecretaris van Nuenen-Gerwen. Hij blijft dat tot 1 januari 1821, het tijdstip dat de gemeente Nuenen-Gerwen en de gemeente Nederwetten (zonder Eckart) worden samengevoegd. Van Hoven wordt vervolgens benoemd tot burgemeester en gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij blijft burgemeester tot 1843. Gemeentesecretaris is Jan van Hoven tot 1823, als zijn zoon Samuel van Hoven hem in die functie opvolgt. Jan van Hoven is naast burgemeester en gemeentesecretaris tevens notaris te Nuenen. Als zodanig is zijn naam veelvuldig in akten van de gemeente vermeld. Ook is hij kerkvoogd van de protestantse gemeente van Nuenen, Mierlo en Geldrop en is als zodanig belast met het beheer van goederen en fondsen van de protestantse kerk.

Naar hem is de Van Hovengaarde vernoemd. De straatnaam is door burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. vastgesteld bij besluit van 21 februari 1989.

Jan van Hoven is de eerste burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821.