Voorspelling van de toekomst voor Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Wij, Godfried Schijven en Ad van Oorsouw, allebei bijna 90 jaar, durven de uitdaging van Nuenen Gerwen Nederwetten 200 jaar wel aan.
Wij voorspellen de toekomst van Nuenen, Gerwen en Nederwetten…..

1e Zelfstandigheid van Nuenen c.a.
Nuenen c.a. is dan géén zelfstandige gemeente meer, maar vormt één gemeente met Geldrop-Mierlo/Son-Breugel/Heeze-Leende/Laarbeek. De nieuwe gemeente heeft als naam ‘Dommeldalgemeente’.

2e De lang nagestreefde verbindingsweg (ruit om Eindhoven-Helmond) wordt aangelegd precies boven op het tracé van de Zuid-Willemsvaart.
Daarmee wordt de oudste kern van de gemeente Nuenen c.a., te weten Stad van Gerwen, gespaard en is de tweestrijd tussen diverse gemeentes over het te kiezen tracé beslist.

3e In de nieuwe Dommeldalgemeente (waaronder Nuenen, Gerwen en Nederwetten) worden z.g. slimme fietspaden aangelegd, gemaakt van huishoudelijk afval, met als ondergrond duurzaam plastic en voorzien van een bovenlaag die ‘s avonds lichtgevend is. ( zoals het reeds bestaande Van Gogh-Roosegaarde fietspad). Voorzien van camera’s, wifi, sensors die het gebruik (snelheid, bewegingen, hoeveelheid neerslag) kunnen meten. Dit alles conform het concept van de TU-Delft. De wrijving van de fietsbanden op het wegdek levert dan ook nog energie op.

4e De kern van Nuenen-dorp wordt afgesloten voor autoverkeer. Alles wordt groene zone door het planten van bomen, planten en het plaatsen van straatmeubilair. Er komt openbaar vervoer vanuit Nuenen via elektrische vervoermiddelen van allerlei soort. Het aantal auto’s in particulier bezit wordt aan banden gelegd en via een vergunningstelsel aan een maximum gebonden. (Singapore). Het deelautosysteem (consume-to-consumer) of lokale communites) zal dan grote belangstelling genieten.

5e De open ruimte tussen Nuenen-dorp en Gerwen wordt ingericht als een tuin om te bewegen, met beweegtoestellen door iedereen gratis te gebruiken.
Een z.g. speeltuin voor jong en oud. (Marbella). Daarmee blijft de open ruimte tussen die kernen gehandhaafd en wordt de gezondheid van de bevolking sterk bevorderd.

6e Nuenen krijgt weer een eigen ‘verzorgingshuis’ voor ouderen, als voorloper van het bestaande verpleeghuis De Akkers, te realiseren in de tuin achter het Klooster. Het aantal ouderen neemt toe en ook hun gemiddelde leeftijd. Nuenen c.a. is de meest vergrijzende gemeente van de provincie Noord-Brabant. De eenzaamheid onder ouderen neemt toe, hun huis wordt te groot en de tuin wordt een last, hun kinderen wonen ver weg. De behoefte aan zorg, verzorging en welzijn neemt toe en tegelijk neemt het aantal zorgverleners aan thuiswonenden af. Omdat de Rijksoverheid geen antwoord weet voordeze problematiek maakt het ‘dwèrse’ Nuenen zelf beleid en bouwt een verzorgingshuis voor haar oudste inwoners. Senergiek wordt weer KBO-Nuenen c.a.

7e Het toerisme als gevolg van alles wat met Vincent van Gogh te maken heeft, zal sterk toenemen. Het aantal bezoekers aan het inmiddels uitgebreide Van Gogh-museum zal meegroeien. Immers het unieke van Nuenen is, dat een groot aantal schilderijen van Vincent nog steeds in het landschap herkenbaar is. Nuenen speelt daarop in door uitbreiding van hotel-accommodatie en het aanleggen van een groot parkeerterrein voor binnenkomende auto’s en autobussen die Nuenen aandoen. Er komt op Vaarle nabij het reeds aanwezige dierenpark een groot kampeerpark (niet een soort Center Parcs met bungalows) voor kampeerders uit binnen- en buitenland.

8e Nuenen blijft haar dorpse karakter behouden door als regel géén hoogbouw toe te staan. De bouw aan de Vinkenhofjes moest gezien worden als een van de hoge uitzonderingen.

9e Het in Nuenen aangelegde glasvezelsysteem met 28 signaalmogelijkheden werkt zoals de oorspronkelijke bedenkers het bedoeld hadden. Dit systeem, gebaseerd op snelle verbindingen, neemt steeds méér bezit van ons dagelijks leven vanwege de wel haast onbeperkte en grenzeloze mogelijkheden bijvoorbeeld in de zorgverlening, in het economisch verkeer, in de collectieve en persoonlijke levenssfeer.

10e Op het gebied van de volksgezondheid kan óók de bevolking van Nuenen, Gerwen en Nederwetten profiteren van het feit dat de ziekte ‘kanker’ niet meer dodelijk is. Door nieuwe medicijnen en het technisch kunnen stoppen van de vermenigvuldiging van kankercellen (zie onderzoek op de universiteit van Stockholm) wordt deze ellende geschiedenis.In Nederland, dus óók in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zijn we er in laatste 50 jaar in geslaagd het roken van tabak in allerlei vormen, uit te bannen. Over 50 jaar is hetzelfde resultaat bereikt met het gebruik van verdovende middelen, met als neveneffect dat het dumpen van daarmee gerelateerde afval in de natuur, is opgehouden.

11e Over een groot aantal jaren, bijvoorbeeld 50 jaar, bestaan er geen supermarkten meer. Maar daarvoor in de plaats krijgen we steeds meer z.g. ‘food-magazines’ waar je met behulp van je telefoon of i-Pad kunt bestellen, de kosten direct van je rekening wordt afgeschreven en het bestelde aan huis wordt afgeleverd met een of ander elektrisch vervoermiddel; of 3D-winkels op het web en winkelstraat online, dus virtueel winkelen.

Tekst: Godfried Schijven en Ad van Oorsouw
Foto: Theo van Vijfeijken