Nuenen, Gerwen en Nederwetten
200 jaar één gemeente

Op 1 januari 2021 is het 200 jaar geleden dat de huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een feit werd. Per 1 januari 1821 werd Nederwetten samengevoegd met Nuenen-Gerwen.

Nuenen en Gerwen vormden van oudsher één gemeente of heerlijkheid. Op 4 december 1300 is dat officieel vastgelegd in de zogenaamde uitgiftebrief van Hertog Jan II van Brabant.

Nederwetten was een zelfstandige gemeente of heerlijkheid. Bij Keizerlijk Decreet 14 mei 1810 werd Nederwetten met de heerlijkheid Eckart tot één gemeente verenigd. De gemeente Nederwetten-Eckart heeft elf jaar bestaan, tot 1 januari 1821.

Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 werd Nederwetten per 1 januari 1821 gecombineerd met de gemeente Nuenen-Gerwen en aldus ontstond de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, afgekort tot de gemeente Nuenen c.a. (cum annexis).

Stichting ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar’

Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aantal inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten gevraagd een stichting te formeren om het jubileumjaar 2021 vorm te geven. Daartoe is op 2 april 2019 de akte van oprichting van de stichting ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar’ gepasseerd bij Marks Wachters Notarissen in Nuenen en is genoemde stichting op 3 april 2019 opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74474820.

Ons bestuur bestaat uit:

Cor Molenaar, voorzitter
Martien Jansen, secretaris
Jan van Stiphout, penningmeester; Nederwetten
Peter van Dongen, juridisch adviseur
Karin van der Grinten-Brouwers, activiteitencoördinator
Roland van Pareren, historisch adviseur en PR
Jan Daams, activiteitencoördinator; Gerwen
Rinus Sanders, activiteitencoördinator

Comité van Advies en Aanbeveling

mr. I.R. [Ina] Adema, commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant
mr. W.R. [Willem] Ligtvoet, oud-burgemeester gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
drs. H.J.A.M. [Harry] Terwisse, oud-burgemeester gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
ing. W.G.S.M. [Wim] van der Leegte, oprichter en eigenaar van VDL Groep
dr. ir. H. [Henk] Kivits, oud-directeur Stage Entertainment Joop van den Ende, bestuursfuncties

Redactieteam NGN 200

Roland van Pareren, voorzitter
Gemma Eerdmans
Miriam van den Nieuwenhof
Sigrid Tas

Sponsorcommissie

Cor Molenaar, voorzitter
Peter van Dongen
Gemma Eerdmans
Karin van der Grinten
Jan van Stiphout

Contact

Stichting NuenenGerwenNederwetten200 jaar

Secretariaat: De Geer 9, 5674 NG Nuenen c.a.
www.ngn200.nl, info@ngn200.nl

Banknummer: NL73RABO0341508969, KvK-nummer: 74474820, RSIN:859916285

Nuenen Gerwen Nederwetten 200 Jaar Logo