Marlies Schulz, geestelijk begeleider

Het diepere besef van deze historische grond zette Marlies ertoe aan de brieven van Vincent uit zijn Nuenense tijd te lezen. Ook koestert ze de wens een Van Gogh reis te maken naar de Provence. Ze wil graag het unieke van deze locatie delen, er respectvol mee omgaan en er verantwoordelijkheid voor dragen en nemen. “Ik waardeer deze bijzondere plek gaandeweg steeds meer. Het bordje bij de voordeur ‘Do not ring’ is echt nodig maar ik maak een gebaar als ik zie dat er bezoekers zijn. Dan laat ik ze een kijkje nemen in de tuin en het atelier. Vooral kinderen die een spreekbeurt willen houden over Van Gogh”, lacht Marlies.

Oorsprong

Marlies is geboren in Hamburg als oudste in een gezin van twee kinderen. Haar zus is vijf jaar jonger en woont daar nog. Toen de Franse graffiti kunstenaar Arnaud Rabier (NOWART) op 29 juli 2020 in de pastorietuin zijn ode aan Vincent bracht in 130 portretten, was Marlies bij haar zus op bezoek en volgden ze samen de presentatie aan de pers via live stream. Het leuke is dat Marlies al een inkijkje in het leven van Vincent had, toen ze haar leerbevoegdheid als docent Duits haalde en de ‘Geschichte eines Versagers’ las. Een verhaal dat op de kunstenaar sloeg.

Thuis in Brabant

“Ik heb theologie gestudeerd in Hamburg en twee jaar een opleiding tot predikant gevolgd”, vertelt Marlies. “In 1992 werd ik door de Lutherse kerk gevraagd naar Nederland te komen. Mijn hele werkzame leven heb ik in Brabant doorgebracht (Eindhoven, Breda, Heusden, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk). Ik voel me hier thuis.”

Eenheid en zingeving

De Protestantse en Katholieke kerken trekken al geruime tijd samen op en Marlies is erop gericht die eenheid nog meer te versterken, onder andere in de vorm van oecumenische diensten en thema-avonden. “Ik heb nooit anders meegemaakt dan gezamenlijk activiteiten ontplooien. Wat is nodig voor onze gemeente? Dát is de vraag die ik mezelf stel. Als je samenwerkt, krijg je verschillende invalshoeken en leer je van elkaar, dat is verrijkend.” Marlies zet haar schouders eronder en wil namens de kerk naar buiten treden. Samen met LEV Groep worden gespreksavonden georganiseerd over de vraag: wat kunnen we betekenen? Er worden thema’s besproken als eenzaamheid, schulden en de zin van het bestaan. Existentiële vragen die belangrijk zijn voor iedereen.

De kracht van de geest

De kerk is er altijd en kan een stap verder gaan door in gesprek te gaan en samen te zoeken naar antwoorden, vrij en open. Iemand helpen in het goede spoor te komen door verdiepende vragen te stellen, te luisteren en te duiden. Marlies heeft drie jaar een opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen om mensen in dit soort gesprekken te begeleiden bij existentiële vragen en ze bij hun eigen krachtbronnen te helpen komen. Bij de kracht van de geest. “Ik ga samen met hen een weg in de vorm van een traject met een begin en een einde.”

Dialoog

Marlies ziet polarisering in de maatschappij. “Mensen raken vereenzelvigd, als individu. We hebben dialoog en solidariteit nodig om samen de wereld beter te maken, met de kerken naast elkaar in een bondgenootschap.” Ze vindt het belangrijk om elkaar te ontmoeten, op gelijke ooghoogte en elkaar te leren begrijpen door te luisteren. Elkaar toe te laten in onze levens en onze belevingswereld. “We zijn van elkaar afhankelijk. De Regenboogkerk is een centrum voor zingeving dat wil bijdragen aan goed leven. Met het oog op de wereld. Ons nieuwe jaarthema is een mantel om je heen.”


Marlies is medeorganisator van de NGN200 Twaalf Tuinen Tocht op 26 en 27 juni 2021.

Foto: Bart Verkuijlen, LAV Fotografie