Bertje van Stiphout
Interview - Bertje van Stiphout

Bertje van Stiphout, raadsvrouw

Bertje is in 1955 in Castricum (Noord-Holland) geboren als derde in een gezin van vier kinderen, in een tijd waarin nieuwe denkbeelden opkwamen. Haar moeder was operazangeres en haar vader architect. Na de oorlog, toen hij als architect geen werk kon vinden, werd hij directeur bij Hatéma in Helmond en verhuisde het gezin naar het zuiden. Een bewogen tijd waarin haar ouders zich staande hebben moeten houden, dat is de context waarin ze is gevormd. Bertje is genoemd naar haar moeder en oma, Berthe, een Franse naam die stralend, sterk betekent. Een naam die ze in haar leven en loopbaan eer aan heeft gedaan….

Vanuit haar fascinatie voor bestuur en politiek volgde ze de roep om in de avonduren staats- en bestuursrecht te studeren, naast een volledige baan. Al haar hele leven wordt ze gedreven door wat er in de maatschappij gebeurt. Hoe gaan mensen met elkaar om? Staats- en bestuursrecht gaat over de macht van de overheid over haar burgers. De Grondwet beschrijft de grondrechten en regelt de horizontale verhoudingen tussen mensen en de overheid.
“In de memorie van toelichting, dáár lees je wat de bedoeling is van hoe we samenleven”, zegt ze. Als je geen grondrechten hebt, dan heb je ook geen vrijheid, geen democratie. De macht van de overheid is begrensd. Dáár ligt mijn passie, in het sociaal liberalisme: ik mag vrij zijn en ik heb vrijheid in relatie tot de ander.”

De betekenis van Bertje en van haar rol als fractievoorzitter van D66 in Nuenen is in de kern invulling geven aan macht en tegenmacht. Niet aan de zijlijn staan maar actief mee bouwen aan een samenleving waarin rechtvaardigheid, heldere belangenafweging en rol van de overheid belangrijk zijn. Voor Nuenen betekent dat dat Bertje en D66 staan voor burgerparticipatie, een besluit nemen op basis van een heldere belangenafweging van álle belangen,
geen populisme of cliëntelisme en streven naar een professioneel, integer bestuur gebaseerd op objectiviteit.
In haar loopbaan heeft Bertje laten zien hoe ze daar in de praktijk mee omgaat. Een belangrijk motto voor haar daarbij is altijd geweest: blijf in jezelf geloven.

Lees Bertjes hele verhaal in maandblad Zó Nuenen, editie 069, mei 2021 op www.zonuenen.nl

Fotografie: Bart Verkuijlen.