1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

2010 CPO project De Esrand Nederwetten

Een hele wijk in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor een mix van doelgroepen
In Nederwetten hebben jongeren op ludieke wijze actie gevoerd om te stimuleren dat er woningen gebouwd zouden gaan worden, die betaalbaar zijn voor starters.
De Dorpsraad Nederwetten heeft dit initiatief ondersteund. Zij achten het van groot belang dat jonge mensen de kans hebben zich in Nederwetten te vestigen om het dorp in de toekomst leefbaar te houden. Verjonging is van groot belang voor behoud van het actieve verenigingsleven en de basisschool.
De gemeente Nuenen c.a. heeft positief op dit initiatief gereageerd en aan de rand van het dorp een bouwlocatie aangewezen: De Esrand. Op dit gebied worden ca 53 woningen gerealiseerd. Om een evenwichtige nieuwe wijk te realiseren is hier ruimte voor starterswoningen, voor goedkope woningen, maar ook voor middeldure en dure woningen. Huidige dorpsbewoners of mensen met binding aan Nederwetten kregen voorrang bij de inschrijving.
De vereniging Bouwen in Nederwetten (BIN) is een enthousiaste en actieve groep, die op een enorm positieve manier gesteund wordt door de gemeente Nuenen c.a. en Woningbouwvereniging Helpt Elkander.
Zo is de vereniging nauw betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Samen met Plein 11 heeft men een eerste plan voor de ontwikkeling van groengebied naar woongebied gemaakt. Samen met de architect zal BIN ook nauw betrokken zijn bij de bepaling van de beeldkwaliteit.
Door de ontwikkeling in CPO zijn deze woningen in verhouding met hun hoge kwaliteit en goed doordachte plattegrond relatief goedkoop. Woningen met een hoge afwerkingsgraad, zoals ‘stompe deuren’ en ‘vrijhangend toilet’, én een lager, duurzaam energieverbruik. Alle woningen, ook de starterswoningen, krijgen extra dikke muren wat goed is voor de isolatie en tegen burengerucht. Door het grote aantal opdrachtgevers (alle toekomstige bewoners) en de gewenste grote betrokkenheid van deze mensen bij het ontwerpproces (zoals het houden van diverse knip- en plaksessies) is er uiteindelijk een heel bijzondere wijk ontstaan die zich kenmerkt door openheid, veel groen, brede straten, kleinschalige woonblokken (maximaal 5 woningen) en een geheel eigentijdse architectuur. Moderne vormgeving met een klassieke materialisatie. Voor die muren wordt dezelfde dikke soort baksteen gebruikt als de stenen van de oude toren. Standaard worden alle woningen ook voorzien van een energiezuinig ‘demand flow’ ventilatiesysteem dat – in tegenstelling tot de regulier gebruikte ventilatiesystemen – niet ten koste gaat van de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt in elke woning warmteterugwinning toegepast. Met warm afvoerwater wordt koud aanvoerwater voorverwarmd. Optioneel hebben de eigenaren individueel kunnen kiezen voor aanvullende maatregelen.
Opdrachtgever was de CPO-vereniging De Esrand. De start van de bouw was in 2008 en in 2010 werden de woningen opgeleverd. En wat er daarna gebeurde …..

Het ontstaan van de Bataafse Republiek in 1795 maakte een einde aan de ondergeschikte positie van de zogenaamde generaliteitslanden en aan de bevoorrechte positie van de Nederlands Gereformeerde kerk. Dirk van Lieshout werd in 1795 de eerste gekozen (katholieke) schepen-president (soort burgemeester) van Nuenen-Gerwen. Dat bleef hij drie jaar en hij werd opgevolgd door zijn zoon Theodorus. Aert Habraken werd in 1795 schepen-president van Nederwetten. Na inlijving van de republiek bij Frankrijk in 1810 ontstonden naar Frans voorbeeld de gemeenten met een maire ofwel burgemeester. Theodorus van Lieshout droeg als eerste die titel in Nuenen-Gerwen. In Nederwetten werd Willem Sengers maire. In de Grondwet van 1815, onder de eerste Oranjevorst, werd het Franse gemeentesysteem overgenomen. In 1821 werd Eckart, dat sinds de Franse tijd bij Nederwetten was gevoegd, bij de gemeente Woensel getrokken en ging Nederwetten deel uitmaken van de nieuwe gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Sinds de Gemeentewet van 1851 bestaat het bestuur van een gemeente uit een gemeenteraad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester.

Het gemeentehuis van Nuenen-Gerwen was gelegen aan de Berg (nu Beekstraat 11, nu woonhuis) en van Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan de Berg 29 (nu Vincentre). Vanaf 1953 is de huidige villa aan de Papenvoort 15 met de in 1969 toegevoegde nieuwbouw het gemeentehuis. Johannes van Hoven was sinds 1813 burgemeester van Nuenen Gerwen. Hij werd burgemeester van de nieuwe gemeente Nuenen-Gerwen en Nederwetten (Nuenen cum annexis) en bleef dat tot 1843. Maarten Houben is in die 200 jaar de 14e burgemeester.