1901 Oprichting Boerenleenbank

1901 Oprichting Boerenleenbank

De bevolking van Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestond in de vorige eeuw voornamelijk uit landbouwers en wevers (van wie velen er nog een boerderijtje bij hadden). De landbouwers hadden van generatie op generatie een mager en armoedig bestaan. Een van de oorzaken hiervan was: de geringe vruchtbaarheid van hun akkers, mede het gevolg van slechte bemesting. Daarbij waren de meeste boerderijen klein.
Op 23 januari 1899 werd in Nuenen een spreekbeurt gehouden over het op een hoger en beter economisch peil brengen van de landbouw. Burgemeester Van Luytelaar adviseerde een plaatselijke landbouwclub op te richten. Omdat er sprake was van een sombere economische periode voor de boerenstand, meldden zich onmiddellijk 40 leden aan.

Het (nog) jonge hoofdbestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) schreef een brief naar koningin Wilhelmina. In die brief werd om beschermende maatregelen gevraagd vanwege concurrentie van het buitenland. Kort na deze ontwikkelingen kwam op 21 februari 1899 de ‘grote baas‘ van de NCB, Pater Gerlachus van den Elsen, zélf naar Nuenen. Hij kwam vurig op voor sociale, economische en financiële belangen van de boeren. Spoedig volgde een coöperatief aankoopbeleid van veevoeders, kunstmeststoffen, een zuivelcoöperatie en het oprichten van een Boerenleenbank. Op 1 maart 1899 werd de afdeling Nuenen lid van de NCB. Op het einde van datzelfde jaar bedroeg het aantal leden al 181! Doel was: gezamenlijk de krachten bundelen tot groei en bloei van het boerenbedrijf.
Op 31 maart 1901 werd in Nuenen de Boerenleenbank opgericht.

In 1920 gaven de hoofden van de basisscholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan de jonge boeren lessen in boekhouden, bemestingsleer e.d. Al snel werd in Tongelre een lagere landbouwschool geopend.

In 1970 verhuisde de Boerenleenbank van Berg 49 naar een nieuw kantoor aan de Berg 22.
Ook verdwenen de letters ‘Boerenleenbank‘ voor ‘Rabobank’. Door de fusie met de Raiffeisenbank te Utrecht in 1972 werd de fusienaam Raiffeisenbank-Boerenleenbank RABO.

In 2010 verhuisde de bank naar het Park 34-36.
In 2020 werd de RABO-vestiging in Nuenen gesloten.