Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021
200 jaar geschiedenis

Tussen 1821 en 2021 zijn er vele belangrijke gebeurtenissen geweest.
Heemkundekring De Drijehornick kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 vensters terug op 200 jaar
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Voor meer historie zie ook www.drijehornick.nl

De vensters worden iedere week aangevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

In mei 1888 bedenken enige enthousiaste zangers uit het kerkkoor van de Sint-Clemenskerk in Gerwen dat zij ook andere liederen willen zingen.
Ze besluiten tot oprichting van een ‘liedertafel’ onder de naam ‘Vergenoegen’. Al gauw werd de naam gewijzigd in ‘St. Cecilia’ en later werd dit ‘St. Caecilia’.

Meer weten

1886 bouw Sint-Elisabethsgesticht ‘Het Klooster’

Een monumentaal en markant gebouw dat sinds 1886 samen met de Heilige-Clemenskerk, de pastorie en de openbare lagere school, beeldbepalend is voor het Park in Nuenen.

Meer weten

1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

Als Vincent van Gogh op 5 december 1883 niet bij zijn ouders, schuin tegenover het huidige museum, was gearriveerd om daarna bijna twee jaar in Nuenen te blijven, dan… Ja, wat dan? Dan was ds. Theodorus van Gogh als predikant in Nuenen met zijn gezin slechts een passant geweest, weliswaar als vader van een beroemde zoon. Maar het liep anders….

Meer weten

1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

Pastoor Wilhelmus van Lent neemt het initiatief voor de bouw van de huidige H. Clemenskerk in Nuenen. Hij koopt voor 1016 gulden de grond aan en verzoekt architect Carl Weber uit Roermond het ontwerp te maken.

Meer weten

1866 Opening station Nuenen

Op 1 december 1866 reed de trein voor het eerst vanuit Helmond naar Eindhoven. Aan de spoorlijn ter hoogte van het Eeneind werd het station ‘Nuenen-Tongelre’ in gebruik genomen. Het station had een eigen stationschef, die boven het station woonde.

Meer weten

1859 Afschaffing Tiendrecht

Sinds de middeleeuwen moesten de boeren een tiende deel van hun oogst afstaan aan de tiendheffer, die de verplichting had om de kerk te onderhouden.

Meer weten

1856 Gezondheidszorg gemeentelijke verantwoordelijkheid

Het duurde tot 1820 voordat werd begonnen met de inenting tegen pokken. Voor die inenting werd koepok-virus gebruikt. De bedevaart naar Kevelaer veroorzaakte vaak een opleving van dysenterie en cholera. Cholera werd vroeger vaak ‘dé ziekte‘ genoemd. Cholera was vooral een gevolg van slechte hygiënische omstandigheden. Van 1846 tot 1860 woedde er een hevige cholera-epidemie. In 1909 was er een laatste cholera-epidemie.

Meer weten

1853 Emigratie naar Noord-Amerika

Van 1845 tot 1850 heerste in Europa de beruchte aardappelziekte die op veel plaatsen leidde tot misoogsten en hongersnood. Vooral in Ierland sloeg deze, gecombineerd met andere ziekten, hard toe waardoor de bevolking gedecimeerd werd en miljoenen Ieren naar Noord-Amerika vluchtten..

Meer weten

1843 Aanleg nieuwe infrastructuur

Het Eindhovens Kanaal wordt in 1843 bij de Heikrekel op Nuenens grondgebied gegraven. In 1872 wordt de verharde weg van Beek en Donk over Gerwen en Nuenen naar Tongelre aangelegd. In 1886 is de keiweg van Nuenen naar Woensel klaar. Nederwetten krijgt pas begin 20ste eeuw een verharde weg naar Breugel.

Meer weten

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

Toen in 1821 de gemeente Nederwetten en Eckart ophield te bestaan, werd het raadhuis overbodig.
De eigendom ging over naar de nieuwe gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Meer weten

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

In het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 wordt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten gevormd per 1 januari 1821.
Feitelijk betekende dit dat de bestaande gemeente Nederwetten en Eckart werd gesplitst.
Eckart werd bij de gemeente Woensel gevoegd en Nederwetten werd toegevoegd aan Nuenen-Gerwen.

Meer weten

1826 Bouw protestants kerkje

Bij de Vrede van Münster in 1648, die een einde maakte aan de opstand en van de Nederlanden een zelfstandig land maakte, grepen de protestanten de
macht. De gereformeerde godsdienst werd staatsgodsdienst, alle zichtbare uitingen van andere godsdiensten werden verboden.

Meer weten

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

In 1836 zijn de resten van het, daar in 1462 gebouwde en in 1732 verlaten, klooster Soeterbeeck gekocht door Josephus Smits (van Oyen), een Eindhovense textielfabrikant. Hij herstructureerde het gebied en bouwde een landhuis in Franse stijl.

Meer weten