Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021
200 jaar geschiedenis

Tussen 1821 en 2021 zijn er vele belangrijke gebeurtenissen geweest.
Heemkundekring De Drijehornick kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 vensters terug op 200 jaar
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Voor meer historie zie ook www.drijehornick.nl

De vensters worden iedere week aangevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

Toen in 1821 de gemeente Nederwetten en Eckart ophield te bestaan, werd het raadhuis overbodig.
De eigendom ging over naar de nieuwe gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Meer weten

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

In het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 wordt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten gevormd per 1 januari 1821.
Feitelijk betekende dit dat de bestaande gemeente Nederwetten en Eckart werd gesplitst.
Eckart werd bij de gemeente Woensel gevoegd en Nederwetten werd toegevoegd aan Nuenen-Gerwen.

Meer weten

1826 Bouw protestants kerkje

Bij de Vrede van Münster in 1648, die een einde maakte aan de opstand en van de Nederlanden een zelfstandig land maakte, grepen de protestanten de
macht. De gereformeerde godsdienst werd staatsgodsdienst, alle zichtbare uitingen van andere godsdiensten werden verboden.

Meer weten

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

In 1836 zijn de resten van het, daar in 1462 gebouwde en in 1732 verlaten, klooster Soeterbeeck gekocht door Josephus Smits (van Oyen), een Eindhovense textielfabrikant. Hij herstructureerde het gebied en bouwde een landhuis in Franse stijl.

Meer weten