Cees van Rijckevorsel

8. Cees van Rijckevorsel (1931-1954)

Cees van Rijckevorsel was tussen 7 december 1931 en 31 augustus 1954 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Jonkheer Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 29 december 1902 en overleden te Den Haag op 15 december 1975. Na zijn rechtenstudie in Leiden was Cees van Rijckevorsel anderhalf jaar werkzaam op de gemeentesecretarie van Venray. Met ingang van 7 december 1931 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij bleef dat tot 31 augustus 1954.

Van Rijckevorsel liet aan de Broekdijk huize ‘De Roosdonk’ bouwen. In 1947 verhuisde het burgemeestersgezin naar het Heieind (nu Park 47). Hij ging vervroegd met pensioen en vertrok vervolgens naar Nijmegen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van Rijckevorsel in functie ondanks zijn uitgesproken anti-Duitse houding. In 1944 weigerde hij, tegelijk met collega-burgemeesters in naburige gemeenten, om dertig dorpelingen als dwangarbeider aan te wijzen die voor de Duitsers zouden moeten werken aan de kustverdedigingswerken in Zeeland. Zeven burgemeesters werden gearresteerd en afgevoerd naar Duitsland, slechts een van hen overleefde deze deportatie. Door toeval ontkwam Van Rijckevorsel aan arrestatie. Hij dook toen onder en werd door de Duitsers ontslagen uit zijn functie. Na de bevrijding van Nuenen c.a. op 21-22 september 1944 pakte hij zijn taak weer op en bleef nog burgemeester tot 1954.

Bij besluit van 6 oktober 1987 stelde het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. de straatnaam Van Rijckevorsellaan vast.

Op 15 december 2017 benoemde de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten oud-burgemeester Van Rijckevorsel postuum tot ereburger. Op 16 maart 2018 nam Van Rijckevorsels familie de bijbehorende oorkonde en draagspeld in ontvangst.

Cees van Rijckevorsel is de 8e burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van jhr.mr. Jan Smits van Oyen sr.